Top Cited

1
Research progresses and prospects of unsteady hydrodynamics characteristics for cavitation
JI Bin, CHENG Huaiyu, HUANG Biao, LUO Xianwu, PENG Xiaoxing, LONG Xinping
2019, 49(1). doi: 10.6052/1000-0992-17-012
Abstract(4177) HTML (550) PDF(1187)
2
Recent progress on finite element model updating: From linearity to nonlinearity
Hao ZHANG, Dongsheng LI, Hongnan LI
2019, 49(1). doi: 10.6052/1000-0992-18-004
Abstract(4110) HTML (419) PDF(1677)
3
Mechanical frontiers in shale-gas development
Yuewu LIU, Dapeng GAO, Qi LI, Yizhao WAN, Wenjie DUAN, Xiaguang ZENG, Mingyao LI, Yewang SU, Yongbo FAN, Shihai LI, Xiaobing LU, Dong ZHOU, Weimin CHEN, Yiqin FU, Chunhui JIANG, Shaoji HOU, Lisheng PAN, Xiaolin WEI, Zhiming HU, Xianggang DUAN, Shusheng GAO, Rui SHEN, Jin CHANG, Xiaoyan LI, Zhanli LIU, Yujie WEI, Zhemin ZHENG
2019, 49(1). doi: 10.6052/1000-0992-17-020
Abstract(6944) HTML (956) PDF(839)
4
Mechanical problems in momentous projects of aerospace engineering
MENG Guang, ZHOU Xubin, MIAO Jun
2016, 46(1). doi: 10.6052/1000-0992-15-018
Abstract(4863) PDF(3907)
5
Mechanics problems in application of acoustic black hole structures
JI Hongli, HUANG Wei, QIU Jinhao, CHENG Li
2017, 47(1): 333-384. doi: 10.6052/1000-0992-16-033
Abstract(4293) HTML(1193) PDF(1165)
6
Review on fluid-solid coupling and dynamic response of vortex-induced vibration of slender ocean cylinders
CHEN W M, FU Yiqin, GUO Shuangxi, JIANG Chunhui
2017, 47(1): 25-91. doi: 10.6052/1000-0992-16-005
Abstract(4183) HTML(515) PDF(2394)
7
Fundamental mechanics problems in metal additive manufacturing: A state-of-art review
LIAN Yanping, WANG Panding, GAO Jie, LIU Jikai, LI Quhao, LIU Changmeng, HE Xiaofan, GAO Liang, LI Hao, LEI Hongshuai, LI Huimin, XIAO Dengbao, GUO Xu, FANG Daining
2021, 51(3): 648-701. doi: 10.6052/1000-0992-21-037
Abstract(6515) HTML(1728) PDF(1257)
8
Review on underwater sound absorption materials and mechanisms
WANG Yuren, MIAO Xuhong, JIANG Heng, CHEN Meng, LIU Yu, XU Wenshuai, MENG Dan
2017, 47(1): 92-121. doi: 10.6052/1000-0992-16-008
Abstract(6189) HTML(1412) PDF(3303)
9
The mesoscopic structures of dense granular materials
SUN Q C., Xiaoxing LIU, Guohua ZHANG, Chuanqi LIU, Feng JIN
2017, 47(1): 263-308. doi: 10.6052/1000-0992-16-021
Abstract(2825) HTML(496) PDF(1939)
10
A review on mechanisms and models for very-high-cycle fatigue of metallic materials
HONG Youshi, SUN Chengqi, LIU Xiaolong
2018, 48(1). doi: 10.6052/1000-0992-17-002
Abstract(3474) HTML (445) PDF(2261)
11
Nonlinear Lamb waves in plate/shell structures
LIU Yaolu, HU Ning, DENG Mingxi, ZHAO Youxuan, LI Weibin
2017, 47(1): 503-533. doi: 10.6052/1000-0992-16-032
Abstract(2990) HTML(649) PDF(1355)
12
Stability and evolution of liquid-gas interfaces on superhydrophobic surfaces
LV Pengyu, XUE Yahui, DUAN Huiling
2016, 46(1). doi: 10.6052/1000-0992-15-043
Abstract(3002) PDF(2167)
13
Pentamode material for underwater acoustic wave control
CHEN Yi, LIU Xiaoning, XIANG Ping, HU Gengkai
2016, 46(1). doi: 10.6052/1000-0992-16-010
Abstract(3123) PDF(1399)
14
Research progress on hydrodynamics of high speed vehicles in the underwater launching process
WANG Yiwei, HUANG Chenguang
2018, 48(1). doi: 10.6052/1000-0992-16-020
Abstract(3042) HTML (509) PDF(1280)
15
AFM force spectroscopy and its applications on micro biomechanics
GE Lin
2018, 48(1). doi: 10.6052/1000-0992-17-011
Abstract(2157) HTML (287) PDF(1431)
16
Shock wave propagation and interactions
YANG Jimingy, LI Zhufei, ZHU Yujian, ZHAI Zhigang, LUO Xisheng, LU Xiyun
2016, 46(1). doi: 10.6052/1000-0992-16-009
Abstract(2778) PDF(2197)
17
Advance from biomechanics to mechanobiology
JIANG Z l
2017, 47(1): 309-332. doi: 10.6052/1000-0992-16-023
Abstract(4183) HTML(404) PDF(3817)
18
Applications and prospects of magnetohydrodynamics in aeronautical engineering
LI Yiwen, ZHANG Bailing, LI Yinghong, XIAO Lianghua, WANG Yutian, HE Guoqiang
2017, 47(1): 452-502. doi: 10.6052/1000-0992-16-036
Abstract(3350) HTML(630) PDF(1204)
19
Measurement techniques of grain motion and inter-grain structures in dense granular materials
YANG Hui, ZHANG Guohua, WANG Yujie, SUN Qicheng
2018, 48(1). doi: 10.6052/1000-0992-17-010
Abstract(2514) HTML (391) PDF(1729)
20
Review on long-rod penetration at hypervelocity
JIAO Wenjun, CHEN Xiaowei
2019, 49(1). doi: 10.6052/1000-0992-17-021
Abstract(3641) HTML (666) PDF(840)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:6
 • To
 • Go