首页 > 欢迎您访问力学进展网站! English
高速列车的关键力学问题
杨国伟, 魏宇杰, 赵桂林, 刘玉标, 曾晓辉, 邢云林,赖姜, 张营营, 吴晗, 陈启生, 刘秋生, 李家春, 胡开鑫, 杨中平, 刘文正, 王文静, 孙守光, 张卫华, 周宁, 李瑞平, 吕青松, 金学松, 温泽峰, 肖新标, 赵鑫, 崔大宾, 吴兵, 钟硕乔, 周信
Research progress on the mechanics of high speed rails
Guowei YANG, Yujie WEI, Guilin ZHAO, Yubiao LIU, Xiaohui ZENG, Yunlin XING,Jiang LAI, Yingying ZHANG, Han WU, Qisheng CHEN, Qiusheng LIU, Jiachun LI, Kaixin HU, Zhongping YANG, Wenzheng LIU, Wenjing WANG, Shouguang SUN, Weihua ZHANG, Ning ZHOU, Ruiping LI, Qingsong LV, Xuesong JIN, Zefeng WEN, Xinbiao XIAO, Xin ZHAO, Dabin CUI, Bing WU, Shuoqiao ZHONG, Xin ZHOU
力学进展 . 2015, (1): 201507 - .  DOI: 10.6052/1000-0992-14-002